ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
6 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
6 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
6 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย C
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย D
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
6 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย B
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
6 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย C
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย D
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย Y
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย X
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 38
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 39
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 40
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
6 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 41
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
3 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
4 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 46
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ