ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
5 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
6 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
7 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
8 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
16 13:20 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
5 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 5
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
6 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 6
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
7 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 7
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
8 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 8
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบชิงที่ 3 .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบชิงที่ 3 .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
14 15:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 4 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
15 15:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
16 15:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 4 คน  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
6 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
7 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
8 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
14 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
15 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
16 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
17 09:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
18 09:24 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
19 09:32 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
20 09:50 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
21 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
22 10:10 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
29 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
30 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
31 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
32 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
33 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
34 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
35 13;00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
36 13;00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
37 13;00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
38 13;00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
39 13;00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
40 13;00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
5 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 5
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
6 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 6
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
7 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 7
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
8 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 8
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
9 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบชิงที่ 3 .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
10 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบชิงที่ 3 .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
11 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ