ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  R1 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
2 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  R1 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
3 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  R1 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
4 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  R1 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
5 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  R1 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
6 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  R1 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
7 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
8 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
9 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
10 14:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
11 14:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
12 14:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
13 15:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 13 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง  R1 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
2 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง  R1 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
3 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง  R1 Heat 3
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
4 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
5 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
6 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  R1 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
7 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  R1 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
8 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง  R1 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
9 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง  R1 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
10 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง  R1 Heat 3
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
11 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  R1 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
12 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  R1 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
13 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  R1 Heat 3
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
14 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลชาย)  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
15 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
16 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง  R2 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
17 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง  R2 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
18 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  R2 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
19 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  R2 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
20 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง  R2 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
21 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง  R2 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
22 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  R2 Heat 1
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
23 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  R2 Heat 2
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
24 12:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
25 12:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
26 12:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
27 12:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
28 13:00 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
29 14:00 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
30 14:30 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
31 15:00 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
32 17:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Long Ollie - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
33 18:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard High Ollie - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
จำนวนรายการทั้งหมด 33 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี - บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
2 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
3 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
4 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
5 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Stunt Skate Cross - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
6 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี - บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
7 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
8 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
9 11:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Stunt (High Jump) ประเภทบุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
10 13:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
11 13:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
12 13:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
13 13:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
14 14:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Stunt Park - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
15 16:00 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Mini Ramp - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
16 16:00 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Mini Ramp - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ Heat 2
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
17 17:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Park - บุคคล  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
จำนวนรายการทั้งหมด 17 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
2 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
3 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
4 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
5 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Slide (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
6 12:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Slide (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
7 14:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Pair Slalom ประเภทคู่ (ทีม)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
8 17:00 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Game Of Skate - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
9 17:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
10 17:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Battle Slalom (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
11 17:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Park - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
12 18:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Best Trick - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ