ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 7  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 7  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
25 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
26 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
27 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
28 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
29 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
30 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
31 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
32 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
33 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 33  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
34 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 34  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
35 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 35  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
36 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 36  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
37 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 37  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
38 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 38  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
39 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 39  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
40 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 40  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
25 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
26 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
27 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
28 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
29 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
30 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
31 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
32 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
33 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 33  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
34 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 34  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
35 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 35  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
36 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 36  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
37 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 37  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
38 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 38  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
39 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 39  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
40 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 40  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 41  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 42  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 43  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 44  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 41  สาย A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 42  สาย B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 43  สาย C
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 44  สาย D
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ