ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
2 11:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
3 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C ขอนแก่น  vs กำแพงเพชร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
4 14:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D นครนายก  vs น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B นครสวรรค์  vs ระนอง
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
2 11:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
3 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D นครนายก  vs สมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
4 14:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย C สุพรรณบุรี  vs กำแพงเพชร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
2 11:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
3 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A นครราชสีมา  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
4 14:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบจัดอันดับ คู่ที่ 13  สาย A กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
2 11:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบจัดอันดับ คู่ที่ 14  สาย B เพชรบูรณ์  vs น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
3 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 15  สาย A นครสวรรค์  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
4 14:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 16  สาย B นครนายก  vs ระนอง
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงอันดับ 11 คู่ที่ 17 พิษณุโลก  vs น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
2 11:00 เนตบอล - ทีมหญิง  ชิงอันดับ9 คู่ที่ 18 กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
3 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 19  สาย C ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
4 14:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 20  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
2 11:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23 นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ