ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
3 15:45 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 15:45 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
3 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
5 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
6 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 15:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
3 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 08:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
3 08:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 08:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
5 08:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
6 08:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
7 08:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
8 11:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
9 11:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
10 11:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
11 11:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
6 13:30 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
7 13:30 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner  สะสมคะแนน .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
5 10:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
6 10:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
7 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ