ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย C ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 09.20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย E กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 09.20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย F พิจิตร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 09.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย G กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6 09.40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B ศรีสะเกษ 2  vs นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7 10.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C ชลบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8 10.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D พิจิตร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9 10.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย F ราชบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10 10.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย G กำแพงเพชร 2  vs นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11 10.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12 10.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
13 11.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C สุพรรณบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
14 11.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
15 11.20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย E พระนครศรีอยุธยา  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
16 11.20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย F สมุทรสาคร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
17 11.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย G ลำปาง  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
18 11.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย H สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
19 12.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A กำแพงเพชร 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
20 12.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B นครศรีธรรมราช 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
21 12.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C น่าน 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
22 12.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D พระนครศรีอยุธยา 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
23 12.40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย E นครราชสีมา 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
24 12.40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย F น่าน 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
25 13.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย G นนทบุรี 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
26 13.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย H พิจิตร 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
27 13.20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย B ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
28 13.20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย C ศรีสะเกษ  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
29 13.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย E กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
30 13.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย F พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
31 14.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย G กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
32 14.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B ศรีสะเกษ 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
33 14.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย C ชลบุรี 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
34 14.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย D พิจิตร 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
35 14.40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย F ราชบุรี 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
36 14.40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย G กำแพงเพชร 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
37 15.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 37 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
38 15.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 38 สุราษฎร์ธานี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
39 15.20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 39 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
40 15.20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 40 นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
41 15.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 41 กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
42 15.40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 42 พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
43 16.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 43 กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
44 16.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 44 สุราษฎร์ธานี  vs ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
45 16.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 45 กำแพงเพชร 2  vs นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
46 16.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 46 ศรีสะเกษ 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
47 16.40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 47 ชลบุรี 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
48 16.40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 48 พิจิตร 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
49 17.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 49 นครราชสีมา 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
50 17.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 50 น่าน 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
51 17.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 51 กำแพงเพชร 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
52 17.20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 16 คน คู่ที่ 52 พิจิตร 2  vs นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 52 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2 สมุทรสาคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 09.45 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 09.45 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 10.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5 กำแพงเพชร 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6 10.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6 ศรีสะเกษ 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7 11.15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7 นครราชสีมา 2  vs กำแพงเพชร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8 11.15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8 น่าน 2  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11 13.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 กำแพงเพชร 2  vs ศรีสะเกษ 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12 13.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 นครราชสีมา 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย C ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย G ภูเก็ต  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 09.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 09.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 09.40 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย C นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6 09.40 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย D กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7 10.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย E กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8 10.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย F พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9 10.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย G น่าน  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10 10.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11 10.40 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย C ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12 10.40 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย G ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
13 11.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 13 นครราชสีมา  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
14 11.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 14 กรุงเทพมหานคร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
15 11.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 15 ศรีสะเกษ  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
16 11.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 16 กำแพงเพชร  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
17 11.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 17 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
18 11.40 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 18 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
19 12.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 19 นครราชสีมา  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
20 12.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 20 กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
21 12.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 21 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
22 12.20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 22 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
23 12.40 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 23 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
24 12.40 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบคัดเลือก คู่ที่ 24 สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
25 14.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 นครราชสีมา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
26 14.00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 กำแพงเพชร 2  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย C ราชบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย F สมุทรสาคร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 09.10 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย G ศรีสะเกษ  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 09.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย C นครราชสีมา 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 10.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย F นนทบุรี 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6 10.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย G ภูเก็ต 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7 10.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8 10.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย B พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9 11.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย C ศรีสะเกษ  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10 11.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย D กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11 11.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12 11.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย F ราชบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
13 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย G พระนครศรีอยุธยา  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
14 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย H พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
15 12.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 15  สาย A กำแพงเพชร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
16 12.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 16  สาย B กรุงเทพมหานคร 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
17 13.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 17  สาย C ชลบุรี 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
18 13.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 18  สาย D พิจิตร 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
19 13.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 19  สาย E กำแพงเพชร 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
20 13.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 20  สาย F ราชบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
21 14.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 21  สาย G ชลบุรี 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
22 14.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 22  สาย H นครราชสีมา 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
23 14.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 23  สาย C ราชบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
24 14.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 24  สาย F สมุทรสาคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
25 15.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 25  สาย G ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
26 15.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 26  สาย C นครราชสีมา 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
27 15.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 27  สาย F นนทบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
28 15.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 28  สาย G ภูเก็ต 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
29 16.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 29 สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
30 16.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 30 พระนครศรีอยุธยา  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
31 16.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 31 ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
32 16.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 32 กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
33 17.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 33 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
34 17.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 34 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
35 17.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 35 นครศรีธรรมราช  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
36 17.30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 36 พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
37 18.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 37 กำแพงเพชร 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
38 18.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 38 กรุงเทพมหานคร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
39 18.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 39 สุราษฎร์ธานี2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
40 18.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 40 พิจิตร 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
41 19.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 41 กำแพงเพชร 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
42 19.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 42 น่าน 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
43 19.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 43 ชลบุรี 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
44 19.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 44 นครราชสีมา 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 44 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2 พระนครศรีอยุธยา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 09.45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3 สมุทรสาคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 09.45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4 นครราชสีมา  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 10.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5 กำแพงเพชร 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6 10.30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6 พระนครศรีอยุธยา 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7 11.15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7 กำแพงเพชร 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8 11.15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8 น่าน 2  vs นครราชสีมา 8
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 สมุทรสาคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11 13.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 กำแพงเพชร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12 13.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 กำแพงเพชร 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 กำแพงเพชร 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 10.30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 11.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 11.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 กำแพงเพชร  vs กำแพงเพชร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 10.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย D กำแพงเพชร  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 10.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 11.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6 11.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย D พิจิตร  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย A นครราชสีมา  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9 12.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย C นนทบุรี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10 12.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย D สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11 13.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย A กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12 13.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย B สุพรรณบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
13 13.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย C ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
14 13.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย D สงขลา  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 10.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย D กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 10.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 11.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6 11.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย D พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7 12.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8 12.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9 13.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 สุราษฎร์ธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10 13.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11 13.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12 13.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
13 14.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 ชลบุรี  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
14 14.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3 10.20 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4 10.30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6 12.00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 6 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ