ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบสาม .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบสาม .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบสี่ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบสี่ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ